Tag Archive for Clash of Clans-COC Vietnamese Guide

Clash of Clans-为什么村庄内资源丢失了?-[COC Vietnamese]

珍贵的资源消失啦?“辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前”,有木有~┭┮﹏┭┮。 这个时候,更要冷静下来。但是需要提醒您的是,资源并不会凭空消失,呆萌的系统君也不会使用资源。(。◕ˇ∀ˇ◕) 支持妹总结了一下原因,资源经常用于执行游戏中的某个操作,例如升级、建造建筑物或者训练军队。所以,当您资源减少时,我们建议您最好优先检查这些相关操作。例如法术工厂是否正在配置法术?是否有建筑正在升级?是否某块城墙被升到更高的等级?通常升级城墙是能够最快消耗资源,并且很难被察觉到的操作哦~ 如果您不能在村庄中 ...... More

Clash of Clans-大本营和部落城堡所存储的战利品-[COC Vietnamese]

大本营和部落城堡所存储的战利品—有什么变化呢? 大本营中储存着多多的资源,快快将您的大本营保护起来,防止资源被抢哟!大本营中存储的可掠夺的资源数量由防守方的大本营等级决定,大本营等级越高,存储的资源越多。 这样一来,哥布林可不会放过这两块“肥肉”,所以,同其他资源建筑一样,哥布林对大本营和部落城堡的伤害值也会加倍。 请您放心,首领大人,为了降低损失,只有在完全摧毁大本营和部落城堡的情况下,敌人才能获得其中存储的资源奖励。不过需要注意的是,大本营和部落城堡对于法术伤害可是不免疫的哦…. More

Clash of Clans–[COC Vietnamese]

More

Clash of Clans-iOS – Những phương thức thanh toán được chấp nhận-[COC Vietnamese]

Các giao dịch tại cửa hàng trong trò chơi sẽ được tiến hành thông qua iTunes. Các phương thức thanh toán sẽ khác nhau ở mỗi nước. Để thuận tiện cho các bạn, chúng tôi liệt kê các phương thức phổ biến dưới đây: ● Thẻ tín dụng ● Thẻ iTunes ● Giấy chứng nhận quà tặng iTunes Store Để biết thêm thông tin chi tiết về các phương thức thanh to&aa ...... More

Clash of Clans-Làm sao để tôi tắt hay bật giao dịch trong ứng dụng?-[COC Vietnamese]

Các game của Supercell đều được chơi miễn phí, nhưng bạn hoàn toàn có thể mua thêm tiền tệ trong trò chơi để giúp bạn tiến triển nhanh hơn. Tiền tệ trong trò chơi được mua bằng tiền thật thông qua Google hoặc là iTunes. Để cài đặt các hạn chế trên thiết bị của bạn, vui lòng tham khảm đường link: Cho Google Cho Apple Nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện mua ...... More

Clash of Clans-Tôi tìm lịch sử giao dịch mua của tôi ở đâu?-[COC Vietnamese]

Để xem lại lịch sử giao dịch mua của bạn, vui lòng kiểm tra các hướng dẫn bên dưới: Android 1. Vào payments.google.com, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google mong muốn 2. Chọn “Giao dịch” để hiển thị lịch sử mua hàng trên Play Store của bạn. 3. Chọn một mục riêng để xem biên nhận tương ứng của nó. iOS 1. Mở iTunes trên máy tính của bạn. 2. Chọn tên ...... More

Clash of Clans–[COC Vietnamese]

More

Clash of Clans-我看不到购买的页面、不能购买游戏货币!-[COC Vietnamese]

多种原因会导致游戏内购时出现问题,解决的方法因设备类型而异。 ※苹果设备: 对于苹果设备,购买是直接在游戏内进行的,因此在购买前确保您的设备配置良好是很重要的。 如果您所购订单在24小时内未交付,请联系 iTunes客服支持。 在没有购买进行的情况下,请仔细检查 iTunes游戏内购限制购买指南 以了解更多相关信息。 ※安卓设备: 如果您尝试用您的谷歌账户进行购买时出现问题,请点击此链接来联系 谷歌公司客服支持。 More

Clash of Clans–[COC Vietnamese]

More

Clash of Clans–[COC Vietnamese]

More