Categories

Empires & Allies – İttifak Görevlerinin farklı aşamaları nedir?

Bir tim dolu olduğunda (6 oyuncu) Görev otomatik olarak eşleştirme sistemine girecek. Bir rakip bulunduktan sonra Görev başlayacak. Bir Görevde 2 Aşama vardır –

  • Hazırlık Aşaması
  • Savaş Aşaması
  • Savaş aşamasından sonra Görev sona erer, Görevin sonuçları ve ödülleri oyuncuya verilir ve böylece Görev biter.

    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

    Empires & Allies Game GUIDE