Categories

Empires & Allies – Hvordan starter brigadegeneraler alliansekriger?

Brigadegeneraler kan starte alliansekriger på samme måte som generaler.Gå til verdenskartet og klikk på ikonet med et sverd til høyre for skjermoverlegget (over hurtig-kamp-ikonet).Deretter blir du sendt til skjermen under. Ikonet nederst til venstre inneholder forresten informasjon om alliansekrigen.Til slutt velger du alliansemedlemmene som du vil kjempe med. Vent på motstanderen, og så kan krigen starte! Lettvint, ikke sant?Vi anbefaler at du ikke starter kriger uten først å ha rådført deg med generalen for alliansen. Tenk deg godt om når du velger hvem du går i kamp med. Hvis du velger et alliansemedlem som ikke kjemper, ofrer du flagg i krigen og gir motstanderalliansen en fordel!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE