Categories

King of Avalon:Adel Nokler og Kiste – [Norwegian Bokmål]

Adel kister kan bli funnet når du jakter Monstre, fra Barbar kister eller fra spesifikke pakker. De er tilgjengelig i 4 ulike nivåer.

For å få deres premier, trenger du Adel Nøkler i din Inventar. Adel Nokler kan bli fått fra Daglig Oppdrag premier eller fra spesifikke pakker.

Fra din inventar, velg Adel Kiste du ønsker å åpne og klikk på Syntetiser. Hver gang syntetiserer en Adel Kiste, skal det koste 1 Adel Nokkel og gir deg 1 Låst Opp Adel Kiste med samme nivå. Lett å trykke på Kiste du låste opp og "Bruk" å samle premien.