Categories

Brawl Stars – Gevolgen van wangedrag en lijst van onaanvaardbaar gedrag

We willen niet ieder voorbeeld van aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag opsommen, maar hieronder staat een lijst van de belangrijkste zaken die we als ongepast beschouwen. Ieder voorbeeld geeft een goed idee van wat het inhoudt en het draait voornamelijk om gezond verstand. Je kunt hier meer informatie vinden.

 • Ongepast gedrag
 • Gebruik van software van derden
 • Onrechtmatig kopen en verkopen van spelvaluta
 • Kopen, verkopen en delen van spelaccounts
 • Zich als Supercell-personeel voordoen
 • Phishing van accounts van andere spelers
 • Misbruik van terugbetaling
 • Een probleem in het spel opzettelijk misbruiken
 • Anderen aansporen de regels te overtreden
 • Vragen naar of het leveren van persoonlijke contactinformatie
 • Misbruik van de chat in het spel om te adverteren, spammen en bedriegen

We nemen maatregelen tegen accounts van spelers die schuldig zijn aan een van de bovengenoemde zaken. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het in mindering brengen van spelvaluta
 • Tijdelijke blokkering van het spelaccount
 • Permanente blokkering van het spelaccount

We gaan niet in discussie over maatregelen en we bieden geen ondersteuning aan spelaccounts die zijn betrokken bij ongepast gedrag.Help ons om een geweldige spelomgeving te creëren en hou je account en apparaat veilig door je aan de regels te houden.