Categories

Brawl Stars – ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ได้! (Android)

ถ้าท่านมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Facebook ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ปิดเกมโดยเปิดเมนูแอปพลิเคชันปัจจุบันขึ้นมา จากนั้นปัดเกมขึ้น (หรือปัดไปทางขวา) ท่านยังสามารถบังคับปิดเกมด้วยการเข้าไปที่ "การตั้งค่า" > "การจัดการแอป" > เลือกเกมของท่าน จากนั้นกด “ปิด” หรือ “บังคับปิด”
  • ด้วยวิธีการข้างต้น บังคับปิดแอป Facebook (ถ้าท่านใช้ Facebook ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ โปรดบังคับปิดเบราว์เซอร์)
  • เปิดเกมแล้วลองเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook อีกครั้ง
  • หากท่านยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook โปรดแจ้งกับเรา เราจะช่วยเหลือท่านอย่างดีที่สุด