Categories

Brawl Stars – ฉันจะบันทึก Supercell ID ของตนเองบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้อย่างไร?

หากท่านมี Supercell ID หลาย ID ผูกติดอยู่กับบัญชีเกมของท่าน ก็เป็นการง่ายที่จะบันทึก ID เหล่านั้นลงบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของท่าน

  • เปิดการตั้งค่า
  • แตะ “ไม่ได้เชื่อมต่อ” จากนั้น “ล็อกอิน” เพื่อล็อกอินด้วย Supercell ID แรกของ Supercell ID ทั้งหมดที่ท่านมี
  • จากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าอีกครั้งแล้วแตะที่ “เชื่อมต่อแล้ว” คราวนี้เลือก “ล็อกเอาท์”
  • ถึงตรงนี้ เลือก “ล็อกอินด้วย Supercell ID” ในหน้าจอไตเติลของเกม เลือก “ล็อกอินด้วย ID อื่น” จากนั้นกรอก Supercell ID ถัดไปของท่าน

ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำจนกว่าท่านจะได้บันทึก Supercell ID ทั้งหมดของตนลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์ของท่านโปรดทราบว่ามีเพียงรหัสยืนยันล่าสุดที่ส่งไปหาท่านเท่านั้นที่ใช้งานได้จำไว้ว่าการถอนการติดตั้งแอป Android จะลบ Supercell ID ที่บันทึกไว้ ส่วนบน iOS นั้น มีเพียงการรีเซ็ตอุปกรณ์ที่จะลบล็อกอินที่บันทึกไว้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น กรุณาทำตามขั้นตอนด้านบนซ้ำ