Categories

Brawl Stars – Tôi đã kết nối với Google Play, nhưng tài khoản của tôi vẫn không tải!

Trước hết, vui lòng đảm bảo rằng bạn đang kết nối bằng đúng tài khoản Google Play. Trong trường hợp mất tài khoản, điều cực kỳ quan trọng là phải sử dụng đúng thông tin xác thực khi đăng nhập. Nếu bạn không thể vào được tài khoản mong muốn của bạn bằng địa chỉ email mà bạn hiện đang sử dụng, có nghĩa email này hẳn không phải là tài khoản đúng. 

Để truy cập đúng tài khoản của bạn, vui lòng:

1) Đảm bảo rằng bạn đã thêm đúng tài khoản Google Play vào thiết bị Android của bạn

2) Trong phần cài đặt trong trò chơi, nhấn vào ‘Đăng nhập Google Play’ và kết nối với địa chỉ email mà ban đầu đã được sử dụng để đồng bộ tài khoản của bạn (email mà bạn đã mất)

3) Nếu làng của bạn đã được liên kết với một email cũ mà bạn không còn quyền truy cập nữa, hãy liên hệ với Hỗ trợ Google để khôi phục lại thông tin tài khoản của bạn.

Supercell không thể truy cập thông tin liên quan đến tài khoản Google Play của bạn, vì thế chúng tôi cần sự trợ giúp của cả bạn và Google để tìm đúng thông tin đăng nhập nhằm giúp bạn khôi phục tài khoản.