Categories

Brawl Stars – Tôi không nhận được đơn hàng!

Các đơn hàng thường sẽ được gửi đi ngay lập tức, tuy nhiên, cũng có trường hợp lâu hơn. Khi bị trì hoãn, có nghĩa là việc thanh toán vẫn đang được xử lý. Không cần thiết phải cố thanh toán cho cùng một gói hàng lần nữa – nó sẽ đến nhanh thôi!

Nếu bạn vẫn chưa nhận được giao dịch mua đã đặt mua trong hơn 24 giờ qua, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của iTunes. Tất cả các thanh toán có liên quan đến trò chơi đều được xử lý bởi Apple. Bạn có thể liên hệ họ tại đây.

Nếu bạn thanh toán thông qua Google và không nhận được đơn hàng của mình sau hơn 24 tiếng, thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm theo ảnh chụp màn hình biên nhận của bạn. Mã giao dịch ở phía dưới dữ kiện phải nhìn thấy rõ ràng trong ảnh chụp màn hình (mã giao dịch trông giống như sau: GPA.1234-1234-1234-12345).

Bạn không thấy gói đăng ký?

Nếu không thấy được gói đăng ký mà bạn đã mua xuất hiện trong game, thì hãy làm theo thứ tự các bước sau cho đến khi vấn đề được giải quyết:

  • Hãy chắc rằng bạn đã đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng (vd: Google Play, iOS App Store) với cùng tài khoản mà bạn đã dùng để thanh toán.
  • Đăng xuất và đăng nhập lại lần nữa vào tài khoản mà bạn đã dùng để thanh toán.
  • Vui lòng chờ thêm 24 giờ nữa vì đôi khi gia hạn đăng ký bị trì hoãn vì một số lý do không rõ.
  • Nếu sau khi thực hiện các bước này mà vấn đề vẫn không được giải quyết, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm theo ảnh chụp màn hình biên nhận đã thanh toán cho gói đăng ký của bạn.

    Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi nhé.