Categories

Brawl Stars – Tại sao tôi lại nhận được cảnh báo “rủi ro cao”? (Android)

Vì lý do bảo mật người dùng, Google Play Store có thể cho rằng một số giao dịch mua là bất thường. Chức năng này sẽ giúp tự động ngăn chặn việc tính phí không mong muốn trên thiết bị của bạn. Vô tình, hệ thống đã xác định giao dịch mua của bạn có “rủi ro cao” nên đã hủy xử lý.Đừng lo lắng; lệnh đặt trước này sẽ tự động xóa. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thực hiện giao dịch mua thêm trong vòng 30 phút (đôi khi lâu hơn).Trong khi đó, hãy xác minh rằng tên và địa chỉ lập hóa đơn của bạn trùng khớp với thông tin đã liệt kê trên thẻ tín dụng (credit) của bạn.Nếu bạn vẫn tiếp tục nhận được thông báo “rủi ro cao”, vui lòng tham khảo thêm tại đường link này.