Categories

Brawl Stars – Giao dịch mua của tôi đã bị hủy! (Android)

Trong trường hợp bạn đã thực hiện giao dịch mua nhưng đơn hàng của bạn bị hủy, bạn sẽ không bị tính phí cho đơn hàng đó.Phải làm gì?Vui lòng làm theo các bước sau để giải quyết vấn đề: 

  • Liên hệ với ngân hàng của bạn để xác nhận thông tin của bạn
  • Đăng nhập vào Google Payments (payments.google.com)
  • Vào “Phương thức thanh toán” để xác nhận thông tin của bạn

Tại sao giao dịch của tôi bị hủy? Các giao dịch mua bị hủy có thể xảy ra nếu địa chỉ lập hóa đơn của bạn và/hoặc tên đã đăng ký trong Google Wallet của bạn khác với địa chỉ/tên trên thẻ tín dụng của bạn. Lệnh đặt trước tạm thờiGoogle Play có thể đặt một “lệnh đặt trước” tạm thời trên thẻ tín dụng của bạn, tương đương với giá trị của giao dịch mua. Nhưng đừng lo, lệnh đặt trước này sẽ tự động bị xóa đi sau một khoảng thời gian ngắn.