Categories

Empires & Allies – Yeni Tuğgeneral rütbesinin ittifakıma ne faydası olacak?

Tuğgeneral, ittifaklara eklenen yeni rütbedir. Onlar, İttifakın komutan muavinidir ve General tarafından seçilen aynı anda sadece 3 Tuğgeneral olabilir. İttifakın daha düşük rütbeli tüm üyeleri üzerinde güçlü yetkilere sahiptirler.Bu Rütbenin izinleri nelerdir?Tuğgeneral rütbesi şu izinleri sağlar:

  • İttifak Savaşları başlatmak
  • Daha düşük Rütbelerdeki Üyeleri Terfi Ettirmek veya Rütbelerini Düşürmek
  • Üyelere Mesajlar göndermek
  • Katılma İsteklerini onaylamak
  • Oyuncuları İttifaka katılmaya davet etmek

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE