Categories

Empires & Allies – Wat zijn de vereisten om deel te nemen aan alliantiemissies?

Op dit moment kunnen alleen spelers met hoofdkwartierlevel 12 of hoger die bovendien lid zijn van een alliantie met prestigelevel 4 of hoger deelnemen aan alliantieoorlogen. We zijn van plan deze mogelijkheid gaandeweg uit te breiden naar meer spelers.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE