Categories

Empires & Allies – Welke omega-eenheden kan ik gebruiken in alliantiemissies?

Je kunt alle omega-eenheden gebruiken die voor de start van een missie zijn ontgrendeld.Tijdens de missie kun je alleen door die omega-eenheden bladeren die ontgrendeld waren voordat de voorbereidingsfase begon. Omega-eenheden die je tijdens een missie ontgrendelt, zijn niet beschikbaar tijdens de betreffende missie.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE