Categories

Empires & Allies – Wat betekent de nieuwe rang van brigadier voor mijn alliantie?

De brigadier is de nieuwe rang die is geïntroduceerd in de alliantie. Zij zijn de onderbevelhebbers van de alliantie en er kunnen niet meer dan 3 brigadiers tegelijkertijd in een alliantie zijn. Ze worden verkozen door de generaal. Ze hebben het gezag over alle leden van lagere rang in de alliantie.Wat zijn de bevoegdheden van deze rang?Leden met de rang brigadier kunnen:

  • Alliantieoorlogen beginnen
  • Leden met lagere rangen bevorderen en degraderen
  • Berichten versturen naar leden
  • Lidmaatschapsverzoeken goedkeuren
  • Spelers uitnodigen voor de alliantie

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE