Categories

Empires & Allies – Hvilken endring er gjort med Omega-enheten Falcon?

Vær hilset, kommandanter. Vi vil gjerne informere dere om en oppdatering gjort for Falcon og Falcon MK2 sine superevner (skjold). Forsvarsbygg og samlingsflaggenheter som har et skjold fra Falcon / Falcon MK2 sin super, er immun mot effekten til EMP-kommandokraften. Etter at skjoldet forsvinner, kan de påvirkes av EMP som vanlig.Takk for at du spiller og koser deg med Empires and Allies!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE