Categories

Empires & Allies – Hvorfor får jeg ikke sett innkommende vennevarsler?

Vi mottar rapporter om at noen kommandanter mottar en innkommende venneforespørsel, men at den ikke vises når de prøver å se på den. Teamet jobber allerede med saken. Vi oppfordrer deg også til å prøve feilsøkingstrinnene i den aktuelle koblingen for deg nedenfor: 

http://zynga.my/iOS 

http://zynga.my/Android

Sørg også for at du har en oppdatert versjon av spillet. Sjekk etter oppdateringer i App Store (iOS) og Play Butikk (Android). 

Følg med: Vi kommer med en oppdatering straks vi har løst problemet.  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE