Categories

Empires & Allies – Hvilke nye evner har Gator MK2?

Den holografiske droneprosjektilen – også kjent som «Holo Gator» – som låses opp på nivå 5, er et hologramlokkemiddel som utplasserer når GAtor MK2 påføres skade opptil eller over 8 % av helsen sin i løpet av kort tid. (Påført skade vises i skjermoverlegget ved måleren ved siden av Super-knappen). Holo Gator-lokkemiddelet avfyres automatisk fra Gator MK2s granatkaster. I sammenstøtet skyter den ut et 3D-hologram av Gator MK2 med en varmesignatur og signalmønster for å lure mennesker og motoriserte fiendenenheter til å skyte på den. Holo Gator forblir aktiv i 5 sekunder og gir kritisk skyteavledning for Gator MK2 og de allierte troppene. Gator MK2 har 2 lokkemidler tilgjengelig for hvert slag. Ved avfyring er det andre lokkemiddelet først tilgjengelig etter 30 sekunders nedkjøling.På Gator MK2 nivå 8 oppgraderes Holo Gator-lokkemiddelet til å også inkludere våpen som kan skyte på fiendens tropper og bygninger!MERK: Gator MK2-lokkemidler avfyres ikke med mindre skademåleren for nivåtersklene er fylt opp (ved siden av Super-måleren).Hvis måleren ikke er fylt opp, svekkes den oppsamlede «ladningen» dersom det ikke påføres mer skade innen 20 sekunder.Så snart et lokkemiddel avfyres, starter nedkjølingstidtakeren over skademåleren for nivåtersklene å telle ned fra 30 sekunder for å indikere når det neste lokkemiddelet er tilgjengelig. Tallet i telleren indikerer antallet tilgjengelige lokkemidler.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE