Categories

Empires & Allies – Hvilke spesialferdigheter har Spartan?

Spartan har to spesialferdigheter:OverdrapOverdrap-evnen låses opp på nivå 5. Overdrap-evnen gjør det mulig for Spartan-piloten å overlade solbladets energyceller så det påfører 130 % skade. For å gjennomføre overdrap, vent til nedkjølingstidtakeren for solbladet (super) er ferdig, og hold deretter inne skyt (kun super) i 3 sekunder etterpå. Dette overbelaster solbladets overdrap-evne. Overdrap-evnen låses opp på nivå 5. Overdrap-evnen gjør det mulig for Spartan-piloten å overlade solbladets energyceller så det påfører 130 % skade. For å gjennomføre overdrap, vent til nedkjølingstidtakeren for solbladet (super) er ferdig, og hold deretter inne skyt (kun super) i 3 sekunder etterpå. Dette overbelaster solbladets overdrap-evne. Du kan spore dette i ladingen av den oransje overdrapsmåleren nært superikonet i skjermoverlegget. Bare trykk på Super-knappen for å slippe løs 130 % plasmasmerte. Å avfyre solbladet før overladingsperioden vil ikke påføre ekstra skade, og vil annullere bruken av evnen.EnergipansringSpartans energipansring, som låses opp på nivå 8, har den samme overdrapteknologien. De oppgraderte solblad-energicellene kan overlades for å generere et energipansringslag rundt Spartan som suger til seg skade fra fiendtlig ild. For å bruke energipansring må du først vente til nedkjølingstidtakeren for solbladet (super) er ferdig, og deretter holde igjen ilden (kun super) i 8 sekunder etterpå. Du vil se en skinnende energimatrise på Spartan når energipansringen automatisk tas i bruk.Energipansringen kan ikke stables. En påfølgende overlading vil kun fylle på rustningen, og ikke legge noe til. Energipansringens treffpoeng øker når Spartan går opp i nivå, og ut i fra nivået til hovedkvarteret ditt.Det å få energipansring vil ikke annullere overdrapevnen! Å skyte med solbladet vil fortsatt gi den 130 % bonusskade.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE