Categories

Empires & Allies – Hvilke økninger er det mulig å kjøpe i arenaen?

Fire typer økninger er tilgjengelige i arenaen:

  • Omega-gjenoppliving
  • Omega-XP-økning
  • Kommandokraft-økning
  • Kampflyøkning

Omega-gjenoppliving og Omega-XP-økning er bare tilgjengelige for ukens Omega, uavhengig om Omegaen er utplassert i robotfabrikken. Kampflyøkning er bare tilgjengelig overfor basen som er angrepet i mesterarenaen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE