Categories

Empires & Allies – Oppgradering av HK til nivå 33 og 34

Spørsmål: Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er klar til å oppgradere hovedkvarteret mitt til nivå 33 og 34?Svar: For å kunne oppgradere til HK-nivå 33 og 34 må du sørge for at du har oppgradert lagerbygningene dine så ressursgrensen for forsyninger, stål og teknologi er større enn kostnaden for å oppgradere hovedkvarteret.Spørsmål: Hvilke ressurser kreves for å oppgradere hovedkvarteret til nivå 33 og 34?Sv.: Forsyninger, stål og teknologi.Spørsmål: Hva er nytt på HK-nivå 33 og 34? Hvorfor bør jeg oppgradere til høyere HK-nivå?Svar: Når du oppgraderer til nivå 33 og 34, låses det opp enda et oppgraderingsnivå for de fleste bygninger, enheter og kommandokrefter i spillet.Oppgradering til et nytt nivå øker også helsen og forbedrer funksjonene til hver bygning.Under ser du nye bygningsoppgraderinger tilgjengelig på HK-nivå 32:

 • Oljetårn
 • Drivstofflager
 • Stålfabrikk
 • Stållager
 • Forsyningsmottak
 • Forsyningslager
 • Teknologifabrikk
 • Teknologilager

Under ser du bygningsoppgraderingene på HK-nivå 33:

 • Artilleri
 • Kuppelforsvar
 • EMP-tårn
 • Oljetårn
 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Hovedkvarter
 • Metallregn
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Forskningssentre
 • Stålfabrikk
 • Stållager
 • Forsyningsmottak
 • Forsyningslager
 • Teknologifabrikk
 • Teknologilager
 • Lagerbunker
 • Murer
 • Krigsfabrikk
 • Kommandopost for våpen

Under ser du bygningsoppgraderingene på HK-nivå 34:

 • Artilleri
 • Kuppelforsvar
 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Hovedkvarter
 • Metallregn
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Forskningssentre
 • Lagerbunker
 • Krigsfabrikk
 • Kommandopost for våpen

Når krigsfabrikken oppgraderes, vil noen oppskrifter som er tilgjengelig, også få en oppgradering.Krigsfabrikkoppgraderinger ved HK-nivå 33:

 • Dronebol
 • Ionkanon
 • Stealth-generator

Krigsfabrikkoppgraderinger ved HK-nivå 34:

 • Ionkanon
 • Stealth-generator

Metallregn:På HK-nivå 33 kan du plassere enda en Metallregn-enhet i basen din. (Du kan ha totalt 5 Metallregn-bygninger fra HK-ninå 33).Spørsmål: Når låses den nye enheten opp?Svar: På HK-nivå 34 låser spillerne opp en ny enhet til oppstillingsplassen: Gauss-stridsvogn. Det er kun en offensiv enhet.Spørsmål: Hvordan hjelper det meg i kamp å ha en Gauss-stridsvogn?Svar: Gauss-stridsvogner er bakkeenheter. De kan angripe fiendemål på bakken.Gauss-stridsvogner skyter ut et ladet elektromagnetisk prosjektil, som penetrerer målet og fortsetter å bore seg gjennom alt i veien, langt forbi målet sitt, frem til maksimal prosjektilrekkevidde! Etter at prosjektilet har truffet sitt første mål, vil skaden reduseres med avstanden.Penetreringsskadens rekkevidde er alltid den samme, uavhengig av hvor langt det første målet er fra Gauss-stridsvognen.Det er ikke alt – den overlegne Gauss-stridsvognens teknologi gjør også at den ikke påvirkes av den lamslående effekten! Gauss-stridsvognen kan forskes på og oppgraderes, for at dens helse- og skadeevner skal økes.Gauss-stridsvognens høye helse og økende skade, takket være penetrerende prosjektiler, gjør den til en formidabel styrke på slagmarken.Spørsmål: Hvor mange Gauss-stridsvogner kan jeg ha på oppstillingsplassen min?Svar: Hvis du har en oppstillingsplass på nivå 10, kan du trene opp inntil 2 Gauss-stridsvogner.Spørsmål: Hva er ekstern hacking, og hvordan bruker jeg det i kamper?Svar: Ekstern hacking er en kommandoevne som er tilgjengelig på HK-nivå 33. Denne evnen bruker ikke noen kommandopoeng, men baserer seg i stedet på antall hackinger du har igjen, som fylles på etter hver kamp. Antallet hackinger du har tilgjengelig per kamp, kan du øke ved å forske på Ekstern hacking-evnen i forskningssenteret.Det er ingen kostnad eller tid for å lage denne kraften.Bruk ekstern hacking på fiendens tropper eller bygg for å få dem til å kjempe for deg så lenge hackingen varer. Hackede enheter/bygg skyter på fiendeenheter og -bygg, med unntak av HK-bygningen.Forsvarsbygg kan hackes i kortere tid sammenlignet med andre bygg som gir og tar fordeler (som Alfa-tårn, Bastion-tårn og Sonisk barriere), men vil gjøre ekstra skade. Det å hacke Alfa-tårn, Bastion-tårn og Sonisk barriere vil fjerne deres forsvarsfordeler i en begrenset periode.Bruk av ekstern hack på HK vil hacke HK Stinger og avsløre posisjonen til stealth-generatorer. Hacking av EMP-tårn vil lamslå forsvarsbygg og -enheter i en begrenset periode.MERKNAD: Ressursbygninger og kommandoer er immune mot ekstern hacking. Siden hackede bygg varer i en begrenset periode, vil de offensive troppene angripe dem selv mens de er hacket.Kommandoevnen kan oppgraderes i forskningssenteret for å øke antall ganger du kan hacke, og varigheten til hackingen.Spørsmål: Hvordan bruker jeg ekstern hacking?Svar: Under angrep velger du hack-ikonet og trykker på et forsvarsbygg eller en mekanisk enhet du vil hacke. Hackingen har en rekkevidde på 3, så det er mulig å hacke flere bygg og enheter hvis de er innen hacke-regkkevidde.Spørsmål: Vil hacking av luftsanitet-dronenbasen helbrede mine offensive tropper?Svar: Ja, hackede luftsanitet-dronebaser vil helbrede offensive tropper så lenge basen er hacket.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE