Categories

Empires & Allies – Oppgradering av HK til nivå 23 og 24

Sp.: Hvordan vet jeg at jeg er klar til å oppgradere HK til nivå 23 og 24?Sv.: Sjekk først at du er på HK-nivå 22. Dessuten må du oppgradere forsyningslagre, stållagre og teknologilagre på HK-nivå 22 sånn at ressurstakene blir større enn det som kreves for å oppgradere HK.Sp.: Hva er nytt på HK-nivå 23 og 24? Hvorfor bør jeg oppgradere til høyere HK-nivå?Sv.: Når du oppgraderer til HK-nivå 23, låser du opp Alfa-tårnet, et nytt og kraftfullt forsvarsbygg.Ved HK-nivå 24 låser du opp en ny kommandokraft: kamuflasje.Ved nivå 75 får du et nytt innsatsstyrkespor i spillet. Du kan bruke Facebook-vennene dine som innsatsstyrke.I tillegg kan du bygge en ny strålekanon på basen din, og utplassere flere landminer og sjokkminer. Du kan dessuten oppgradere de fleste bygningene, troppene og kommandokreftene dine så de blir kraftigere.Du finner mer informasjon om kommandokraften kamuflasje i forskningssenteret.Sp.: Hvordan fungerer det nye forsvarsbygget Alfa-tårnet? Sv.: Alfa-tårnet hever helsepoeng og skade/sek. for alle bygninger i nærheten av det. Alfa-tårnet spiller en viktig rolle for utplasseringen av forsvarsbyggene dine. Hvis Alfa-tårnet blir ødelagt, mister du effekten fra økningen.  På bildet under ser du radiusen til Alfa-tårnets virkeområde, og effekten det har på omkringliggende bygg. Du finner mer informasjon om Alfa-tårnet i delen Bygninger | Forsvar. Sp: Kan jeg oppgradere Alfa-tårnet? Hvordan gjør jeg det, i så fall? Sv.: Alfa-tårnet låses opp ved HK-nivå 23. Oppgraderinger til Alfa-tårnet blir tilgjengelig ved HK-nivå 24. Når du skal oppgradere Alfa-tårnet, klikker du først på det, deretter på oppgraderingsikonet, og så velger du Oppgrader eller Umiddelbart.Sp.: Hvordan fungerer den nye kommandokraften kamuflasje? Sv.: Med den nye kommandokraften kamuflasje kan tropper/enheter bevege seg ubemerket i slag. Denne unike kraften kan brukes både i angrep og forsvar.Obs! Hvis troppene beveger seg over landminer eller sjokkminer mens de er kamuflert, blir de skadet.  Når du skal flytte  kamuflerte tropper, må du bruke bluss eller kontrollgrupper.

  • Klikk på kommandokraften, og bruk den deretter på troppene.
  • Nå kan du flytte tropper ved å bruke bluss eller kontrollgrupper.
  • Du kan bruke kommandokraften kamuflasje på alle tropper når som helst mens et slag pågår.

    På bildet over ser du enheter som er påvirket av kamuflasjen. Når du tar i bruk kommandokraften, blir troppene stående stille. Du må bruke bluss eller kontrollgrupper for å flytte dem.Sp.: Kan jeg oppgradere kamuflasjens effekttid? Hvordan gjør jeg det, i så fall?Sv.: Ja, du kan oppgradere kommandokraftens effekttid i forskningssenteret. Sp.: Kan jeg ha flere Alfa-tårn på basen min?Sv.: Nei, du kan bare ha ett Alfa-tårn på basen.Sp.: Gir Alfa-tårnet enhetene på samlingsflagget flere helsepoeng og økt skade?Sv.: Nei, Alfa-tårnet hever kun helsepoengene og skaden til bygninger innenfor tårnets effektradius.

    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

    Empires & Allies Game GUIDE