Categories

Empires & Allies – Oppgradering av HK til nivå 21 og 22

Sp.: Hvordan vet jeg at jeg er klar til å oppgradere HK til nivå 21 og 22? Sv.: Sjekk først at du er på HK-nivå 20. Dessuten må du oppgradere forsyningslagre, stållagre og teknologilagre på HK-nivå 20 sånn at ressurstakene blir større enn det som kreves for å oppgradere HK.   Ressurser som kreves for å oppgradere til HK-nivå 21:     Ressurser som kreves for å oppgradere til HK-nivå 22:   Sp.: Hva er nytt på HK-nivå 21 og 22? Hvorfor bør jeg oppgradere til høyere HK-nivå? Sv.: Ved å oppgradere til et høyere HK-nivå kan du bygge flere forsvarsbygg på basen din og utplassere flere miner. Du kan heve nivået på de fleste bygninger, tropper og kommandokrefter. Ved å oppgradere låser du også opp en ny tropp. Sp.: Når blir troppen låst opp, og hva heter den? Svar: Det er med glede vi presenterer Hunter MK.I. Den nye troppen låses opp på HK-nivå 22 . Den kan brukes både i angrep og forsvar. Hunter MK.I kan trenes opp på samlingsflagg for å brukes i forsvar og på oppstillingsplasser for å brukes i angrep. Sp.: Hvordan hjelper Hunter MK.I-tropper meg i kamp? Sv.: Hunter MK.I er bakkeenheter. De kan angripe fiendemål både på luften og på bakken. Hunter MK.I forflytter seg lynraskt på slagmarken. Den er utstyrt med et maskingevær med høy skuddtakt som raskt og effektivt meier ned fiender, og er dermed en effektiv enhet ved frontlinjen.   Enhetens sekundærvåpen skyter ned fiendeprosjektiler som avfyres mot troppene dine, og dermed beskyttes de mot artilleri og kuleregn. Bruk Hunter MK.I sammen med andre tropper for å beskytte dem. Sp.: Hvor mange av Hunter MK.I kan jeg ha på oppstillingsplassen? Svar: Hvis du har en oppstillingsplass på nivå 10, kan du trene opp inntil 9 Hunter MK.I -tropper. Sp.: Kan Hunter MK.I oppgraderes? Hvordan gjør jeg det, i så fall? Sv.: Oppgraderinger til Hunter MK.I-tropper blir snart tilgjengelig. Sp.:  Hvilke bygninger kan oppgraderes ved HK-nivå 21 og 22? Sv.: Når du oppgraderer til HK-nivå 21, kan du også oppgradere de følgende bygningene og gjøre dem større, bedre og sterkere: 

 • Forsyningsmottak
 • Forsyningslager
 • Stålfabrikk
 • Stållager
 • Teknologifabrikk
 • Teknologilager
 • Oljetårn
 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Kuppelforsvar
 • Artilleri
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Metallregn
 • Forskningssentre
 • Lagerbunker
 • Kommandopost for våpen
 • Krigsfabrikk

  Når du oppgraderer til HK-nivå 22, kan du oppgradere de følgende bygningene:

 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Kuppelforsvar
 • Artilleri
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Metallregn
 • Forskningssentre
 • Lagerbunker
 • Kommandopost for våpen
 • Krigsfabrikk
 • Alliansebygning
 • Murer

Du kan også oppgradere krigsfabrikkoppskrifter for det følgende: ●     Krigsfabrikkoppgraderinger ved HK-nivå 21:

 • Stealth-generator
 • Dronebol
 • Ionkanon

●     Krigsfabrikkoppgraderinger ved HK-nivå 22:

 • Stealth-generator
 • Dronebol
 • Ionkanon

I tillegg til det ovennevnte kan du bygge flere forsvarsbygninger når du oppgraderer til HK-nivå 21 og 22 . ●     Ekstra bygninger som låses opp ved HK 21:

 • Metallregn
 • Patriot
 • Sjokkminer

●     Ekstra bygninger som låses opp ved HK 22:

 • Kuppelforsvar
 • Landminer

Spørsmål: Kan jeg også oppgradere de gjeldende troppe- og kommandokreftene mine på HK-nivå 21 og 22? Sv.: Ja, du kan oppgradere troppene på oppstillingsplassen og oppgradere kommandokreftene i forskningssenteret. Spørsmål: Kan jeg donere Hunter MK.I-troppene til mine allierte? Sv.: Ja, du kan donere Hunter MK.I-tropper. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE