Categories

Empires & Allies – Hva er evnene til Vulkan?

Flaggbærer Låses opp på nivå 5. Under kamper vil vennlige enheter inspireres av Vulkans nærvær, noe som lar dem øke skaden og forbedre bevegelseshastigheten sin. Denne økningen av hastighet og skade er kun tilgjengelig så lenge Vulkan er i live på slagmarken. Flaggbærerens evne er tilgjengelig for både enheter på oppstillingsplass og samlingsflagg.FlammekastersalveLåses opp på nivå 8. Vulkans hovedvåpen kan bli overbelastet. Denne overbelasningen vises ved hjelp av spor ved siden av superknappen. Disse sporene kan fylles opp mens Vulkan bruker hovedvåpenet sitt, Omega-flammekasteren. Som standard er ett spor alltid fylt. Hvert ekstra spor som fylles opp, gir økt skade til flammekasteren i 4 sekunder. Mengden skade til salven avhenger av antall spor som er fylt opp. Overbelastningen vil også øke skaden til sjokkbølgen.Selvødeleggelse Når Vulkan dør, eksploderer den og bryter ut i flammer, noe som gjør områdeskade på alle rundt Vulkan.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE