Categories

Empires & Allies – Hva er Vulkans super?

Vulkans super er en sjokkbølge, som sender ut en kjegleformet kraft som skader og lamslår alle fiendtlige enheter innen rekkevidde. Sjokkbølgen gjør middels mengde skade, men lamslår alle fiendtlige enheter og bygg innen rekkevidde i 4 sekunder. Sammenlignet med enheter og bygg vil fiendens Omega-enheter lamslås av sjokkbølgen i en kortere periode. Skaden til sjokkbølgen kan endres av evnen Flammekastersalve (låses opp på nivå 8), noe som øker skaden basert på antall overbelastningsspor fylt.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE