Categories

Empires & Allies – Hva representerer skjoldikonet i robotfabrikken?

Ved å klikke på ikonet aktiverer eller deaktiverer du forsvarsmodus for den aktive Omega-enheten. Hvis du aktiverer forsvarsmodus, vil Omega-enheten kjempe for deg når basen er under angrep. Som standard er Vulkan satt til å være i forsvarsmodus. En Omega-enhet er sårbar for skade under et angrep mot basen din når forsvarsmodus er slått på.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE