Categories

Empires & Allies – Hvordan øker jeg nivået på min Falcon MK2 i spillet?

Falcon MK2 tjener XP på samme måte som MK1. Mengden XP mottatt avhenger av skade gjort, skade tatt og mengden skade blokkert for andre enheter ved å bruke superevnen Bulwarks skjold. Fra nivå 5 vil Falcon MK2 også motta XP ved å helbrede vennlige enheter og bygg med superevnen sin.Som med de andre Omega MK2-enhetene kan Falcon MK2 også økes i nivå til 15. Du kan få den til å gå raskere opp i nivå ved å bruke 2X XP-økning og Umiddelbar XP-økning, som er tilgjengelige i robotfabrikken.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE