Categories

Empires & Allies – Har økningen en tidsgrense?

I motsetning til automatisk reparasjon ved angrep-økningen, vil automatisk reparasjon ved forsvar-økningen utløpe når det samlede antall økninger som er igjen reduseres til null. (En økning aktiveres etter at Omega-enheten forsvarer basen.)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE