Categories

Empires & Allies – Kan jeg bruke to Omega-enheter i en kamp samtidig, eller en MK1 Omega- og MK2 Omega-enhet sammen?

Nei. Du kan til enhver tid ha kun én Omega-enhet tilgjengelig til angrep og forsvar, uavhengig av om den er MK1 eller MK2.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE