Categories

Empires & Allies – Hva er allianseoppdrag?

Allianseoppdrag er en ny Allianse mot Allianse-kampmodus, hvor to tropper bestående av seks spillere hver konkurrerer om oppdragspoeng (OP). Troppen/alliansen med flest oppdragspoeng etter en fastsatt periode vinner oppdraget.Vinnerne av oppdraget belønnes med ressurser, komponenter til krigsfabrikken, oppdragskasser og allianse-XP.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE