Categories

Empires & Allies – Hva er en utpost?

Utposter ligner veldig på spillerens baser, hvor spillerens forsvar og støttebygninger er. Spilleren kan endre layouten til utposten for å ordne et best mulig forsvar til de kommende kampene.Nivåene til byggene vil være som i hovedbasen. Endringer som gjøres i utposten, vil ikke også gjøres i hovedbasen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE