Categories

Empires & Allies – Vil noen av endringene som gjøres med utposten i allianseoppdraget, påvirke hovedbasen min?

Nei. Endringer av utposten i allianseoppdraget vil ikke ha noe å si for hovedbasen din. På samme måte vil endringer du gjør i hovedbasen din etter at matchmakingen er over, ikke ha noe å si for utposten i allianseoppdraget.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE