Categories

Empires & Allies – Hvordan beregnes tiden til marsjen?

Tiden til marsjen regnes ut basert på hvor langt det er mellom territoriene. Etter start er marsjen uavhengig av veien. Kun start- og sluttnoden blir tatt hensyn til.Marsjklokken vises på territoriet du har valgt å angripeEn klokke starter når «Marsj» startes, og toppene ankommer målet når klokken viser 0. Når klokken når 0 og troppene dine har nådd målet sitt, kan du angripe det territoriet.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE