Categories

Empires & Allies – Hvordan erobrer jeg fiendens territorier?

Du kan ta over fienders territorier ved å fullstendig ødelegge utposten på det territoriet. Du og troppen din kan benytte flere angrep til å ødelegge en utpost. Disse utpostene har «varig skade». Dette betyr at skade som gjøres mot dem fortsatt vil være der når neste angrep kommer. Ødelegg utposten helt for å ta over territorietProsenten med helse som vises, er gjenværende helse utposten har. Reduser den til 0 %, og du tar over utposten.Obs! Etter et mislykket forsøk vil ikke de ødelagte byggene dukke opp i neste angrep, men alle smalingsflaggenheter vil stasjoneres ut på nytt for hvert etterfølgende angrep.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE