Categories

Empires & Allies – Hvordan fungerer alliansepoengtavlen?

To nye poengtavler blir introdusert med prestisjesystemet. Du kan se poengtavlene ved å trykke på allianseikonet og gå til delen Allianse-poengtavler.Den første poengtavlen er poengtavlen for allianse-XP. Her blir alle spillerne i alliansen rangert i henhold til hva de bidrar med. Plasseringene på denne poengtavlen beregnes ut fra mengden allianse-XP som en spiller har bidratt med i løpet av de seneste sju dagene.Den andre poengtavlen er for krigsflagg. Du får tilgang til denne poengtavlen ved å trykke på delen “Krigsflagg”. Her ser du en oversikt over alle spillerne i alliansen din, og de rangeres i henhold til hvor mange krigsflagg de har vunnet i løpet av de tre siste alliansekrigene. Bare de tre sist fullførte alliansekrigene teller på denne poengtavlen.Hvis alliansen din er involvert i en krig på det nåværende tidspunktet, blir listen oppdatert når resultatet fra krigen kunngjøres.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE