Categories

Empires & Allies – Hvordan får jeg allianse-XP fra alliansekriger?

Du kan få allianse-XP fra kriger på to måter:Ved å erobre alliansekrigsflagg. For hvert flagg får du 3 allianse-XP.  I en alliansekrig kan en spiller altså sikre seg opptil 9 AXP per kamp og totalt 18 AXP ved å sikre seg alle flaggene i krigen.Alliansen din kan dessuten sikre seg en stor mengde AXP ved å vinne krigen. Man kan til sammen sikre seg en fast mengde tilsvarende 4000 AXP ved å vinne alliansekrigene. Hvordan distribueres AXP blant hvert medlem av alliansen?Når en allianse vinner en krig, distribueres disse 4000 AXP likte mellom spillerne som har tjent minst 1 flagg i krigen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE