Categories

Empires & Allies – Hvordan fungerer allianse-XP fra ressursdonasjoner?

For hver ressursdonasjon kan spillerne få opptil 50 AXP.Allianse-XP tildelt fra donering av en ressurs, er basert på lagringskapsiteten til den respektive ressursen.Hvor mye AXP man tjener, varierer avhengig av hvor stor andel av den bestemte ressursen du donerte, målt som prosentandel av din totale lagringskapasitet for den ressursen.f.eks. Hvis den totale lagringskapasiteten din for stål er 10 000 og du gir et medlem av alliansen 5000 stål, får du totalt 25 AXP. Hvis du donerer bare 1000 stål, får du kun 5 AXP.Hver dag kan spillerne tjene opptil 200 AXP ved å donere ressurser.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE