Categories

Empires & Allies – Hvordan kan jeg sende private meldinger med andre alliansemedlemmer?

BAre generalen og brigadegeneralen kan sende private meldinger til alliansemedlemmer.Du sender en melding ved å trykke på taggen til et alliansemedlem i “Min allianse” eller “Allianse-poengtavler“. Nå får du en mengde alternativer å velge mellom. Du kan sende meldinger ved å trykke på “Melding“.Nå åpnes en side der du kan skrive meldingen du vil sende. Trykk for å sende når du er ferdig med å skrive meldingen.Når en melding sendes til en spiller, vil en ventetid for meldinger til den spilleren aktiveres. Generalen og brigadegeneraler kan ikke sende et medlem med venteperiode noen meldinger før denne perioden er over.Mottakeren av meldingen får meldingen som et push-varsel.Du kan se meldinger du har mottatt, i delen “Melding“, som du får tilgang til gjennom “Chat“-ikonet i skjermoverlegget (under allianseikonet). 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE