Categories

Empires & Allies – Blir andre Omega-enheter lamslått av Falcons primærvåpen?

Til forskjell fra vanlige tropper, som lamslås av hvert prosjektil, er det bare en SJANSE for at Omega-enheter blir lamslått. Det er 20 % sjanse for at Falcon lamslår motstanderens Omega-enhet for hvert prosjektiltreff. I likhet med vanlige tropper blir Omega-enheter inaktive i 2 sekunder hvis de lamslås.Falcon kan lamslå fiendens Omega-enheter både i angrep og forsvar.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE