Categories

Empires & Allies – Hva er så spesielt med Falcon?

Hver Omega-enhet har en spesiell evne som omtales som “SUPER” i spillet. Den nye Omega-enheten FALCON har en SUPEREVNE som kalles “VOKTER”. Når denne aktiveres, får enheter og forsvarsbygg rundt FALCON et midlertidig UOVERVINNELIG SKJOLD (6 til 8 sekunder, avhengig av Falcons nivå). Mens enheter er beskyttet av skjoldet, påføres de ikke skade. Når SUPER: VOKTER er aktivert, mottar ikke Falcon selv et skjold, og han kan skades av fienden. Husk derfor å redde Falcon fra fiendens bombardement og flytte ham utenfor skuddhold.Obs! “SUPER: VOKTER” bruker 15 sekunder på å lade seg opp, og når den har blitt brukt, bruker den 15 sekunder på å lades opp på nytt.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE