Categories

Empires & Allies – Hvordan låser jeg opp Falcon?

For å låse opp Falcon trenger du kybernetiske kjerner.Disse kybernetiske kjernene kan du samle inn ved slutten av PvP-kamper og ved å åpne elitelagre. Du kan også få ekstra kybernetiske kjerner i dagens første hurtigkamp.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE