Categories

Empires & Allies – Hvordan bytter jeg mellom ulike Omega-enheter som jeg har låst opp?

Du kan bytte mellom alle de opplåste Omega-enhetene dine i robotfabrikken.
Du kan bytte til en ny Omega-enhet ved å gå til delen for den Omega-enheten i robotfabrikken og trykke på Utplasser.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE