Categories

Empires & Allies – Hva er robotfabrikken? Hvordan hjelper den meg i spillet?

Robotfabrikken: Robotfabrikken er nødvendig for å utvikle en Omegaenhet i basen din. Du kan reparere og gjenopplive den utplasserte Omega-enheten fra robotfabrikken. Du kan bare ha utplassert ÉN Omega-enhet til enhver tid.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE