Categories

Empires & Allies – Hvordan får jeg tilgang til operasjon Hammerslag i spillet?

Operasjon Hammerslag blir tilgjengelig når du erobrer det sentrale Afrika på kloden. Du får tilgang til hendelsen ved å klikke på ikonet for operasjon Hammerslag på basen eller ved å klikke på ikonet på kloden mens hendelsen pågår.   

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE