Categories

Empires & Allies – Hva er forskjellen mellom typene kraftreserver?

Fra nå av vil alle krigsfabrikk-kraftreserver deles inn i 2 kategorier: Offensiv og Defensiv. Offensive kraftreserver vil være i rødt, mens defensive kraftreserver vil være i blått.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE