Categories

Empires & Allies – Hva er alfa-enheter?

Alfa-enheter er en kraftreserve som du kan lage i krigsfabrikken og bruke på oppstillingsplassen eller samlingsflagg. Det lar deg trene opp sterkere og kraftigere alfa-enheter. Tropper som allerede befinner seg på oppstillingsplassen eller samlingsflagg, oppgraderes automatisk til alfa-enheter når kraftreserven brukes, og forblir alfa-enheter inntil kraftreserven er brukt opp.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE