Categories

Empires & Allies – Hvordan fungerer det?

Når den er lagd, åpner du beholdningen og drar kraftreserven til en oppstillingsplass eller et samlingsflagg for å bruke den. Eksisterende tropper oppgraderes automatisk til alfa-enheter. Hvis det ikke finnes tropper på oppstillingsplassen/samlingsflagget, eller hvis du vil bytte ut troppene, utplasseres offensive alfa-enheter når du trener opp nye tropper.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE