Categories

Empires & Allies – Hvorfor kan jeg ikke installere spillet?

For å unngå problemer med å installere spillet, sørg for at du ikke prøver å installere det på et minnekort eller SD-kort. Installer det heller rett på enheten.  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE