Categories

Empires & Allies – Vanlige spørsmål om Fortropputfordring

Hva er Fortropputfordringen?Fortropputfordringen er en ny tidsbegrenset, sesongbasert hendelse der du fullfører utfordringer, tjener poeng og gjennomfører milepæler for å få eksklusive belønninger. Hendelsen er aktiv i 30 dager.Hvordan får jeg tilgang til Fortropputfordringen?For å få tilgang til Fortropputfordringen må du trykke på ikonet ved siden av Innsatsstyrke.I brukergrensesnittet for Fortropputfordringen finner du aktive utfordringer og nåværende milepælprogresjon.Hvilke utfordringer presenteres i Fortropputfordringen?Utfordringene i denne hendelsen er basert på ulike handlinger i spillet som kan være å få 3-stjerners seire, lage krigsfabrikkøkninger, vinne eller tjene poeng i allianseoppdrag, alliansekriger og mer. I grensesnittet for Fortropputfordringen finner du den gjeldende utfordringen som er tildelt deg.Du vil få tilgang til 3 utfordringer om gangen. Fullførte utfordringer erstattes av en ny utfordring. Et utfordringskort viser informasjon om typen utfordring, antallet samhandlinger som kreves og antallet Fortropp-poeng som gis for å fullføre utfordringen. Trykk på en utfordring for å få mer informasjon om den.Hva får jeg dersom jeg fullfører en utfordring, og hva er milepælbelønninger?Fullfør en utfordring for å tjene Fortropp-poeng. Du tjener kun et visst antall poeng som står oppført på utfordringen. Poengene legges til fremdriften i hendelsen.Hendelsen har 15 milepæler som du skal gjennom. Poengkravet for en milepæl står oppført i fremdriftslinjen med belønningen du får for å oppnå den. Åtte belønninger fordeles mellom 15 milepæler. I tillegg til de normale belønningene har også hver milepæl premiumbelønninger som spilleren kan få, gitt at vedkommende har kjøpt sesongpasset.Hva er sesongpasset?Kjøp sesongpasset og lås opp premiumbelønningene. Spill deg gjennom hendelsesmilepælene for å hente premiumbelønningene. Premiumbelønninger inkluderer eksklusive gjenstander som nye Omega-enhet-skins, reduksjon av forsknings- og oppdateringstidsøkninger, Fortropp-kasser og mer.Ut over premiumbelønningene blir spillermerket ditt – både for deg og andre som ser på profilen eller basen din – endret for å reflektere en sesongpass-spiller.Hvordan løser jeg inn belønninger i Fortropputfordringen?Så snart du har fullført en milepæl, gjøres belønningene for milepælen tilgjengelig slik at du kan samle dem. Trykk på knappen «Samle» på en belønning for å hente den. Disse belønningene legges til i gaveboksen din.Hvordan kjøper jeg sesongpasset? Du kan kjøpe sesongpasset i brukergrensesnittet for Fortropputfordringen eller i kjøpsseksjonen i appen.  Får jeg fremdeles gratis belønninger hvis jeg kjøper sesongpasset?Ja, spillere mottar fortsatt gratis belønninger ut over premiumbelønninger når de fullfører milepælene.Jeg har kjøpt sesongpasset. Hva skjer med premiumbelønninger for milepæler som jeg allerede har fullført?Når du kjøper sesongpasset, blir alle premiumbelønningene for milepæler du allerede har fullført umiddelbart låst opp slik at du kan hente dem.Hvilke typer skins kan jeg få fra Fortropputfordringen?Fortropputfordringen gir 2 nye skins – ett på milepæl 12 og et annet på milepæl 15. Milepæl 12 låser opp «Golden Viper»-skin for Viper MK1 og milepæl 15 låser opp «Falcon MK2-ridder»-skin for Falcon MK2.  Husk at skinnet kun endrer utseendet til en Omega-enhet. Funksjonaliteten forblir den samme.Hva er reduksjon for forsknings- og oppgraderingstid-belønningene i Fortropputfordringen? Når økningene reduksjon for forskningstid eller reduksjon for oppgraderingstid er låst opp, reduseres tiden det tar å oppgradere en enhet eller bygning. Økningen har to nivåer for både reduksjon av forskningstid og reduksjon av oppgraderingstid. Lås opp økningens høyeste nivå for å få den største tidsreduksjonen for forsking eller oppgraderinger.Disse økningene aktiveres automatisk når du fullfører milepælen som gir denne økningen. Effekten av økningen varer til sesongen er over.Hvordan endrer jeg nye skins?Fullfør milepælen som gir deg et nytt Omega-skinn. Når du har låst det opp, får du muligheten til å endre skinnet for den Omega-enheten i robotfabrikken. Trykk på Endre skinn-ikonet i brukergrensesnittet i robotfabrikken for å se alle skins som er tilgjengelige for den Omega-enheten.Får jeg fortsatt skinnet selv om jeg ikke har låst opp Omega-enheten?Ja, muligheten til å endre skinn aktiveres så snart du låser opp Omega-enheten.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE