Categories

Empires & Allies – Hvordan kan jeg bygge og oppgradere baseleiren min?

La oss prøve å bygge et forsyningslager der du kan oppbevare drivstoff og forsyninger. 

Trykk på verktøy-ikonet i nedre venstre hjørne på skjermen for å komme i gang.
 


  

Du skal nå være i 
Ressurser
Gå til fanen Forsyningslager.  


  

Du kan deretter plassere bygningen på ønsket sted i basen din!  

Now let’s try upgrading your HQ! Trykk først på hovedkvarteret ditt. Trykk deretter på 
pilen 
for å oppgradere bygningen.  


  

Du blir da spurt om du vil fortsette.. Du kan også velge å oppgradere på vanlig vis, eller bruke gull for å oppgradere øyeblikkelig..  


  

Det har blitt lettere å flytte bygninger i Empires & Allies!  

Trykk simpelthen på bygningen du vil flytte, og dra den så til stedet på kartet hvor du vil ha den.  

Når du har begynt å flytte på en bygning, vises et rutenett slik at du lettere kan planlegge basen din!   

  
Når du har begynt å flytte en bygning, blir ikonet noen ganger 
rødt. Det betyr at det er en hindring i området hvor du vil plassere bygningen. I skjermbildet under er det et tre i veien for vakttårnet; du må da finne en annen plass til bygningen.  

  
Her er et perfekt sted til vakttårnet ditt! Ikonet er nå 
grønt, og du kan plassere bygningen.  

  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE